Garderoby


Polecamy garderoby o różnych wymiarach w zależności od sytuacji i wymagań danego przedsięwzięcia.

Stawiamy je w dogodnym miejscu dla organizatora i artysty.